Атлантик Груп

Атлантик Груп

blank image

История на бъдещето

Основана във Франция през 1968 г. от двама инженери, Пол Радат и Пиер Ламур, Атлантик Груп има изградена здрава предприемаческа култура и фирмена философия, фокусирана на задоволяването човешките нужди.

С поглед, вперен в бъдещето и увереност, основана на натрупания през годините опит, фирмата винаги е успявала да еволюира и расте.

Днес, Атлантик Груп е структура със шест основни и няколко допълнителни марки, под които се предлагат висококачествени решения за постигане на максимален комфорт и ефективност в четири области:

  • Отопление
  • Подгряване на вода
  • Климатизация
  • Вентилация