Атлантик по света

Атлантик по света

blank image

Международно развитие

Непрекъснатият стремеж към пазарен растеж, иновации и развитие на продуктовата гама, е движещата сила за превръщането на Atlantic в световноизвестна марка. В настоящия момент тази марка и свързаните в нея продукти се дистрибутират в над 100 държави в целия свят.

След естественото първоначално разширяване в Западна Европа, Атлантик Груп поетапно създаде свои клонове и дъщерни фирми в Източна Европа, Близкия Изток и Средния Изток.

Към настоящия момент, в различните производствени и търговски поделения по целия свят работят повече от 700 работници, служители и управленски персонал.

Атлантик по света

Worldwide Presence