Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

blank image

Как работят електрическите конвектори?

Най-общо казано, това са електрически отоплителни тела, които затоплят помещението, в което са монтирани, разчитайки на естественото движение на топлия въздух (наричано още "конвекция"). Тези уреди нямат вентилатор, което ги прави практически безшумни. Снабдени са с нагревателен елемент, монтиран в долната част на уреда. Свободно преминаващият покрай него въздух се загрява и следвайки природните закони се издига нагоре и напуска уреда през специални отвори в корпуса. Равномерното разпределение на топлината във въздуха осигурява комфорт в помещенията без пряко да се усеща въздушната струя.

Какво е лъчисто конвекторно отопление?

Лъчистите конвектори трансферират топлината от нагрятата си повърхност директно на хората и обектите в помещението чрез инфрачервени лъчи. Ефектът е същият, който се създава от слънчевото греене или от огъня в камината. Лъчистото отопление има значителни предимства пред традиционното отопление с радиатори или електрически печки: то е по-ефективно, тъй като не се губи енергия за загряване на въздуха в помещението, а липсата на движещ се въздух създава комфорт за хора с тежки алергии.

Каква е разликата между различните видове термостати, с които са оборудвани електрическите конвектори Atlantic?

Конвекторите Atlantic могат да бъдат оборудвани с три различни типа термостати:

  • Стандартният механичен термостат е лесен за опериране, позволява поддържане на постоянна температура в помещението и спомага за оптимизиране на енергийните разходи.
  • Електронният термостат поддържа в помещението зададената температура с точност 0.1°C, което го прави до 15% по-ефективен в управлението на енергопотреблението от стандартните термостати.
  • Цифровият електронен термостат прецизно управлява конвектора, като превключва автоматично межу основен и икономичен режим и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 25% в сравнение със стандартните термостати.

Как да изчислим необходимата отоплителна или охладителна мощност за дадено помещение?

Необходимата за едно помещение отоплителна (охладителна) мощност се изчислява, имайки предвид множество параметри на средата – обем и изложение на помещението, вид на строителната конструкция, вид на топлоизолацията, площ на прозорците, допълнителни топлоизточници и др. Все пак приблизителни изчисления могат да бъдат направени, отчитайки само обема на помещението. В този случай е добре да бъдат предвидени по около 45 W мощност за един кубичен метър. Така например, ако стаята е с обем от 35 куб. м., то необходимата отоплителна (охладителна) мощност е около 1500 W.

Какво е "термопомпа"?

Термопомпата е устройство, което трансферира топлината от тела с по-ниска температура към такива с по-висока температура. На практика термопомпите са идентични с хладилните машини, но съществената разлика тук е, че получената топлинна енергия се оползотворява, а не се изхвърля. Всяка термопомпа има няколко основни компонента: компресор, кондензатор, регулиращ вентил, изпарител. Топлината се пренася чрез промяна на агрегатното състояние на хладилен агент (фреон), в резултат на което се отделя или абсорбира топлинна енергия.

Принципът на работа е следният:

Компонентите на термопомпата са съединени с медни тръби, в които циркулира хладилният агент. Компресорът засмуква от изпарителя газообразен фреон с ниски налягане и температура, нагнетява го до 15-25 bar и в резултат на това температурата му се повишава до 70-90°C. След това фреонът постъпва в кондензатора, където вследствие на принудителното обдухване топлината се отдава на преминаващия въздух. При отдаването на топлината фреонът се втечнява. От кондензатора фреонът преминава през регулиращия вентил, където температурата и налягането се понижават и фреонът започва да се изпарява. След регулиращия вентил фреонът постъпва в изпарителя. Там продължава да се изпарява до пълното преминаване в газообразно състояние и в резултат на този процес поглъща топлина. Газообразният фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора и този цикъл се повтаря.

Какво e "термодинамичен" бойлер?

Термодинамичният бойлер е бойлер, оборудван с термопомпа. Той позволява да се оползотвори топлината на въздуха за затопляне на вода и така използва безплатна, чиста и неизчерпаема енергия. Термодинамичният бойлер е изключително икономичен. За всеки 1KW изразходвана електроенергия, той предоставя между 2 и 5KW топлинна енергия, като в резултат на това годишната икономия може да достигне до 80%.

 

Уважаеми клиенти,
във връзка с предстоящото цялостно обновяване на сайта,
информацията в него временно няма да бъде актуална.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

До пълното обновяване на сайта
можете да намерите пълна и детайлна информация,
за продуктите марка Атлантик на www.bgr.bg