Бележки

Бележки

blank image

Права по отношение на сайта

Този уеб-сайт се публикува от Atlantic International, френско акционерно дружество

Основен капитал: 2 916 400 евро

Седалище: 17 rue Croix Fauchet, 45140 Saint Jean de la Ruelle, France

Рег. №: B 390 284 693 Orléans

Тел.: +331 46 83 60 00

Съдържанието на настоящия уеб-сайт е защитено от приложимите закони за интелектуална собственост. С изключение на случаите, изрично разрешени от закона, всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия, изцяло или частично, на информацията, съдържаща се на този сайт (текст, снимки, търговски марки, лога и др.) по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Atlantic Интернешънъл, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Уважаеми клиенти,
във връзка с предстоящото цялостно обновяване на сайта,
информацията в него временно няма да бъде актуална.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

До пълното обновяване на сайта
можете да намерите пълна и детайлна информация,
за продуктите марка Атлантик на www.bgr.bg